بازار پردیس کیش 1 

بازار پردیس کیش 1 این مرکز خرید جز یکی از بزرگ ترین مراکز خرید در کیش می باشد و انواع بردند های داخی و خارجی در این مرکز خرید لوکس یافت می شود. در ای مرکز خرید بیش از 200 واحد تجاری و فروش گاه موجود می باشد و همچنین در این بازار انواع لباس پوشاک و وسایل دیجتالی و لوازم آریشی و بهداشتی و ... می باشد. مسافران تور لحظه آخری کیش  می توانند برای خرید از این مرکز خرید دیدن کنند.